Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 2 oktober 2017

N-VA is voorstander van een efficiënt en krachtdadig bestuur van gemeenten. Daarom is N-VA nationaal steeds promotor geweest van fusies van gemeenten. Daarom stelde de Vlaamse regering een schuldvermindering van € 500 / inwoner (met een maximum van € 20 miljoen) in het vooruitzicht voor gemeenten …

Op 18 december 2016

Het afdelingsbestuur van N-VA Nevele heeft Carlos De Walsche verkozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling. Hij volgt Freddy Bertin op nadat deze laatste zijn mandaat ter beschikking stelde door zijn nieuw mandaat als schepen in de bestuurscoalitie van Nevele. Freddy Bertin is stichtend voorzitter …

Op 14 december 2016, over deze onderwerpen: Lokaal sociaal beleid - OCMW

Het OCMW bespaart 1,8 miljoen euro. OCMW-voorzitter Jan Pauwels roept ook het gemeentebestuur en de kerkfabrieken op om de vinger op de knip te houden. Het OCMW van Nevele zal op het einde van de legislatuur in 2018 in totaal 1,8 miljoen euro bespaard hebben. Dat becijfert OCMW-voorzitter Jan …

Op 24 november 2016

Op vrijdag 18 november heeft N-VA Nevele terug een zeer geslaagde en gesmaakte kaas-en wijnavond georganiseerd. Er werd een record aan aanwezigen geteld en dat in het jaar van het “houten jubileum”(5 jaar) bestaan van N-VA Nevele. Freddy Bertin, voorzitter verwelkomde de eerste burger van het land …

Op 9 november 2016, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Afgelopen dinsdag was voor Kristof de eerste officiële gemeenteraad als gemeenteraadslid. Hij volgt Freddy Bertin op die Nele Clarebout vervangt als schepen. We wensen Kristof veel succes …

Als gevolg van het ontslag van schepen Nele Clarebout(N-VA) heeft het bestuur van N-VA Nevele Freddy Bertin aangeduid als opvolger. Dinsdag legde Freddy de eed af als schepen. Bij de start van de huidige bestuurscoalitie werden de bevoegdheden financiën, mobiliteit, lokale economie en toerisme …