Een bos voor de kleine Nevelaars!

Op 13 maart 2015

 

Omdat bomen bij uitstek symbool zijn voor het leven besliste het gemeentebestuur in samenwerking met de Gezinsbonden van Groot-Nevele om een geboortebos aan te leggen. Dit bos zal op zondag 22 maart 2015 tussen 15.00 en 17.00 uur worden aangeplant op een braakliggend stuk grond gelegen net voor de Finse Looppiste aan Vaart Links in Nevele. Het terrein is eigendom van W&Z (Waterwegen en Zeekanaal) waarvoor de Milieudienst een beplantingsvoorstel uitwerkte in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Een 200-tal kindjes geboren in 2013 en 2014 zijn uitgenodigd (zie uitnodiging in bijlage) om samen met hun familie een jonge boom aan te planten op het terrein. Er wordt geopteerd voor klein plantgoed, dit zijn boompjes van 1,25 à 1,50 m omdat die maximaal kans maken te groeien. Het gras zal gemaaid worden en er zullen plantgaten worden gemaakt voor diverse boomsoorten in eigen beheer vooral zomereik.

Een begeleider van Bos + zal uitleg geven over het planten van een boom. Bos + is een Vlaamse organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. De kindjes krijgen bovendien een heus Boomdiploom van de Gezinsbond en een geboortebord zal de namen van de pasgeborenen in onze gemeente vereeuwigen. Het wordt ongetwijfeld een hartverwarmende familienamiddag met een pannenkoek en een drankje en toffe kinderanimatie verzorgd door de Gezinsbonden van Groot-Nevele (boombreiwerk, optut-shop, boomfotoshoot, versieren van een tuttenboom,…).

Het gemeentebestuur en de Gezinsbond hopen alle uitgenodigde families en geïnteresseerden talrijk te mogen verwelkomen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is