Hervorming onderwijs

Op 12 juni 2013

N-VA bijzonder verheugd met onderwijsakkoord

 

 

Ons onderwijs staat aan de top van Europa en dat is in de eerste plaats de verdienste van de leerkrachten en directies die zich hier dag in, dag uit voor inzetten. Die kwaliteit bewaken en tegelijk de pijnpunten wegwerken, dat is de grote uitdaging. Vooreerst een greep uit de zeer belangrijke verbeteringen in het Vlaamse onderwijs:

 • De taalachterstand, die voor steeds meer kinderen een hinderpaal is voor hun schoolse carrière, zal aangepakt worden via taaltoetsen en remediering via een taalbad gaande tot een jaar. 
   
 • De instroom tot het beroep van leraar zal worden versterkt door het faciliteren van de zogeheten zij-instroom, dit wil zeggen van mensen die na een andere carrière willen overstappen naar het onderwijs. 
   
 • Verder wordt het vak wetenschap en techniek ingevoerd in het basisonderwijs, gegeven door vakleerkrachten, teneinde kinderen met sterke technische vaardigheden al vroeg in de goede richting te oriënteren. 
   
 • Het technisch en beroepsonderwijs wordt daarnaast versterkt via verplichte stages in de derde graad.
   
 • In het secundair onderwijs zal er een globale vermindering worden doorgevoerd van het groot aantal studierichtingen en wordt de leerinhoud permanent afgestemd met de noden op de arbeidsmarkt, alsook met de noden van het hoger onderwijs. 
   
 • Tevens zal er voor iedere leerling ook een leerlingendossier worden opgemaakt dat de leerling volgt bij eventuele wisselingen van school.

Wat gebeurt er met de eerste graad? Aan het eerste jaar verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie (27 uren basispakket, 5 uren optiepakket). In het tweede jaar verschuift er 1 uur van het basispakket naar het optiepakket (dit wordt nu 25 - 7). De leerling maakt dus als vanouds een keuze op 13 jaar. In het optiepakket van het tweede jaar wordt wel voorzien in uren binnen het optiepakket die ofwel gebruikt kunnen worden om sterke leerlingen extra uit te dagen ofwel om zwakkere leerlingen bij te spijkeren. Het C-attest na het eerste jaar blijft bestaan als dwingend - en derhalve goed gemotiveerd - instrument tot oriëntering.

Wat met de onderwijsvormen (aso, tso, bso, kso)? Er wordt een matrixoefening opgestart die medio 2016 zal worden afgerond. Op basis daarvan wordt gekeken of de onderwijskwaliteit in nieuwe vormen kan worden gewaarborgd. Maar in geen geval zal een school verplicht kunnen worden om het aanbod dat ze vandaag aanbiedt te wijzigen.

De N-VA is ervan overtuigd dat deze hervorming zal bijdragen tot het vrijwaren van de hoge kwaliteit van ons Vlaams onderwijs. De partij beseft dat er voor de volgende Vlaamse regering nog belangrijke beslissingen te nemen zullen zijn. Daarom wil zij verder de dialoog aangaan met de leerkrachten en de ouders. Dit debat kan zich niet boven de hoofden van de leerkrachten en de ouders afspelen. Goed onderwijs wordt immers niet door structuren maar door mensen gemaakt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is