MASTERPLAN VOOR INFRASTRUCTURELE INVESTERINGEN IN DE TOEKOMST IN NEVELE

Op 11 april 2013

N-VA Nevele heeft er steeds in de voorbije verkiezingscampagne voor geijverd een toekomstvisie te ontwikkelen in het bijzonder voor de grote infrastructurele investeringen.

Samen met de coalitiepartners werd hierover een akkoord bereikt als deel van de beleidsplannen.

Met de partijen van de meerderheid  zijn nu de voorbereidende besprekingen gestart en wordt een visie ontwikkeld op gebied van gemeentelijke gebouwen, scholen, kinderopvang, sport infrastructuur, cultuur, jeugd enz.

De voorgestelde plannen zullen meebepalend zijn voor de werking en uitzicht van onze zes deelgemeenten in de toekomst.

Uiteraard zullen de plannen niet allemaal terzelfdertijd  kunnen gerealiseerd worden en zullen prioriteiten moeten worden vastgelegd rekening houdend met het financiële vermogen van de gemeente. Het masterplan zal deel uitmaken van het opgelegde beleids- en beheerssysteem van de gemeente en zal duidelijk gecommuniceerd worden naar de Nevelse bevolking.

N-VA bewijst hiermede als beleidspartij dat de kracht van verandering in het bestuur daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is