N-VA AFDELINGEN MEETJESLAND STEUNEN DE OMVORMING STREEKWERKING NAAR EEN STREEKINTERCOMMUNALE MEETJESLAND

Op 11 april 2013

Meetjesland 10 april 2013. N-VA AFDELINGEN MEETJESLAND STEUNEN DE OMVORMING STREEKWERKING NAAR EEN STREEKINTERCOMMUNALE MEETJESLAND EN VRAGEN AAN DE BURGEMEESTERS IN HET OVERLEG OP 13 APRIL DE OMVORMING TE STEUNEN.

 

Na twee jaren van studie en voorbereiding is het Streekplatform+ klaar met een voorstel om de streekwerking om te vormen tot een nieuw op te richten streekintercommunale voor de dertien gemeenten van het Meetjesland.

De doelstellingen van een streekintercommunale zijn :

-de bestuurskracht van de gemeenten te ondersteunen

-intergemeentelijke samenwerking te bevorderen

-versnippering van regionale organisaties tegen te gaan

-de identiteit van het Meetjesland te behouden en te versterken

-betere inzet van mensen en middelen in de streekwerking

N-VA in het Meetjesland stelt vast dat op het moment dat een volledig uitgewerkt voorstel klaar is, voorstel dat er gekomen is op vraag van de burgemeesters, dat uitgerekend nu de burgemeesters van Eeklo, Maldegem en Zomergem de rug toekeren naar de bestaande en toekomstige streekwerking. Het argument dat dit gebeurt om financiële redenen wordt afgedaan als populistisch omdat de hervorming juist financiële voordelen biedt aan de gemeenten.

De streekwerking in het Meetjesland heeft gedurende zeventien jaren succesvol gewerkt wars van iedere politieke inmenging maar wordt nu bedreigd door politieke en persoonlijke motieven. N-VA betreurt deze gang van zaken en roept alle burgemeesters van de dertien Meetjeslandse gemeenten op om in hun vergadering van 13 april het voorstel van streekintercommunale Meetjesland te steunen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is