N-VA NEVELE STELT VOOR OM EEN VAN DE ZES KERKGEBOUWEN IN NEVELE EEN NIEUWE BESTEMMING TE GEVEN ALS GEMEENTELIJK MUSEUM

Op 31 maart 2015

 

De gemeente Nevele heeft een belangrijk historisch en cultureel erfgoed. We denken hier aan Cyriel Buysse, gezusters Loveling, Renaat de Rudder, poëziedagen van Basiel De Craene, de Soete Beese feesten, Monica Van Paemel, Erwin Mortier, de ereburgers van de gemeente en nog veel meer. Er is ook het Rietgaever museum, een privé initiatief met een overzicht van heel wat voorwerpen uit het verleden en de volkscultuur van een landelijke gemeente als Nevele.

De bedoeling is om in het licht van een toekomstplan voor de zes kerkgebouwen van Nevele één van deze gebouwen om te vormen tot een gemeentelijk museum en daarin het culturele en historische verleden van Nevele en deelgemeenten samen te brengen.

Hiermede wordt een belangrijk archief van waardevolle stukken aangelegd op één plaats en te kijk gesteld voor eigen inwoners, schoolgaande jeugd, nieuwe inwoners en ook de toenemende toeristen in onze gemeente.

Met dit voorstel wordt het kerkgebouw in stand gehouden en krijgt het een maatschappelijk nut voor onze gemeente.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is