N-VA NEVELE WIL OPBRENGSTEN VERKOOP PASTORIE MERENDREE AANWENDEN VOOR RESTAURATIEKOSTEN KERKGEBOUW.

Op 26 maart 2015

Uit recente informatie blijkt dat de beschermde pastorie van Merendree binnenkort onder de veilingshamer komt. Het prachtige gebouw en tuin is eigendom van de kerkfabriek Merendree in tegenstelling met het kerkgebouw dat eigendom is van de gemeente.

De kosten voor gebruik en onderhoud van de pastorie zijn in het verleden betaald door de gemeente.

N-VA is reeds vanaf het begin van deze legislatuur voorstander van een oplossing voor de zes kerkgebouwen in Nevele, inclusief pastorij Merendree.

Deze gebouwen worden nog steeds exclusief voor de kerkelijke erediensten en bedienaars gebruikt maar kosten hopen geld in vergelijking met het nog resterend aantal kerkgangers en het groeiend tekort aan bedienaars voor de erediensten.

Ook het kerkgebouw en pastorie van Merendree hebben in de periode van 2007 tot 2013 totaal 262.742 euro toelage ontvangen van de gemeente.

Voor de toekomstige periode 2014 tot 2019 is er in totaal 355.302 euro exploitatietoelage gepland en daar bovenop nog eens 154.849 investeringstoelage.

In totaal investeert de gemeente in de periode 2007 tot 2019 meer dan 770.000 euro in kerk en pastorie van Merendree.

N-VA is van mening dat het kerkgebouw van Merendree als historisch en cultureel monument moet behouden blijven maar dat er een veel grotere maatschappeliike nut moet ziin voor het geïnvesteerde gemeenschaps geld.

Ook voor de pastorie moet, rekening houdend met de betaalde kosten door de gemeenschap, een bijdrage geleverd worden aan de Nevelse bevolking. Daarom stelt N-VA voor dat een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de pastorie zou gebruikt worden voor het mede financieren door de kerkfabriek voor instandhouding kosten voor het kerkgebouw van Merendree.

Gelet op het feit dat de kerkfabriek eigenaar is van de pastorie zal er dus een akkoord nodig zijn tussen gemeentebestuur en kerkfabriek.

Hiervan zijn reeds voorbeelden op andere plaatsen in Vlaanderen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is