Nevele houdt de financiën gezond

Op 1 juli 2014

De financiële toestand van Nevele

 

In de gemeentelijke boekhouding wordt er gesproken van enerzijds de exploitatie (of gewone dienst) en anderzijds de investeringen (of buitengewone dienst).

Net zoals in de gewone huishoudelijke- of bedrijfsboekhouding is het zo dat, als er gespaard kan worden in de dagelijkse werking of exploitatie, dit overschot kan gebruikt worden om investeringen te betalen.

 

Tot  vandaag is het zo dat de gemeentelijk investeringen konden betaald worden met deze eigen middelen. Aan het begin van de legislatuur hadden we een 6 miljoen euro op de rekeningen staan waarmee de investeringen 2013-2014 nu volop betaald worden. In de infokrant van februari 2014 werd dit reeds toegelicht. 

Met deze spaarpot werden tot op heden alle reeds uitgevoerde investeringen (foyer, jeugdhuis..) en de tussentijdse vorderingsstaten van lopende projecten (loods…) dus gewoon cash betaald.

 

In de toekomst zal het steeds moeilijker worden om nog een mooi overschot te realiseren op de dagelijkse werking of exploitatie.  Daar waar een paar jaren geleden de gewone dienst nog een 3 miljoen euro per jaar overschot had, bedraagt dat vandaag “nog slechts”  1,5 miljoen euro per jaar.

 

Dit heeft te maken met de gestegen uitgaven in de dagelijkse werking enerzijds en de stabilisatie aan de inkomstenzijde van de gewone dienst anderzijds.

 

De stijging heeft vooral te maken met:

  • het verder invullen van het voorziene personeelskader voor een goede werking van de gemeente (mobiliteitsambtenaar, deskundige financiën, buitenschoolse kinderopvang, cultuurbeleidscoördinator, Gis-deskundige.. );
  • de stijgende pensioenkosten en met stijgende werkingskosten, onder meer voor het onderhoud en signalisatie van wegen, voor een betere kwaliteit en schoonmaak met duurzame producten van het gemeentelijk patrimonium.

 

Verder is de gemeente ook verplicht het verschil in de werkings- en investeringsuitgaven bij te passen van onder meer:

  • de politiezone LoWaZoNe: de stijgende pensioenbijdragen in de toekomst zullen hier ook een rol spelen;
  • het OCMW Nevele: meerkosten onder meer door stijgende armoede en vergrijzing;
  • de kerkfabrieken: onder meer zware kosten en investeringen voor het onderhoud van het patrimonium.

 

Wat de financiële impact zal zijn van de nakende hervorming van de brandweer is nog onbekend.  Het voordeel voor Nevele is dat we absoluut niet bij de pakken hebben blijven neerzitten maar de gemeente flink geïnvesteerd heeft in een goed uitgerust brandweerkorps en we deze middelen hopelijk correct kunnen inbrengen in de zonewerking.

In ieder geval moeten we er in het algemeen rekening mee houden dat meer lasten van hogere overheden in de toekomst zullen doorgeschoven worden naar de gemeenten.

 

Met de investering in de nieuwe gemeentelijk sporthal zal vanaf 2017 het overschot op de dagelijkse werking of exploitatie nog verminderd worden met de jaarlijkse bijdragen van een 700.000 euro aan TMVW.  Door in zee te gaan met TMVW hiervoor hebben we een BTW recuperatie (“besparing”) van ongeveer 1 miljoen euro.  Bovendien genieten we van de ervaring en deskundigheid in sportaccommodatie en schaalvoordelen van TMVW op dit gebied.

 

Positief is dat Nevele op vandaag met een vrij lage leningslast zit, zo’n 5 miljoen euro, en daarmee bij de beteren van de klas is.

 

Tenslotte moeten we er rekening mee houden dat een 2 miljoen euro op de rekeningen noodzakelijk is om een goede dagdagelijkse werking te garanderen.

Bovendien willen we graag ruimte houden om opportuniteiten te kunnen nemen als ze zich aandienen en ook onvoorziene uitgaven te kunnen financieren.  Om de financiering van ev. bijkomende investeringen mogelijk te maken, zal er moeten gedacht worden aan het afstoten van gemeentelijk patrimonium, of het aangaan van nieuwe leningen of financiële samenwerkingen.  Deze laatsten zullen altijd een belangrijke impact hebben op uitgaven van de gewone dienst, waar we vanaf 2017 nog weinig ruimte hebben, tenzij er stijgingen zouden zijn aan de inkomstenzijde.

 

 

Investering

KWS-wegen (asfaltwegen)

Nieuwe loods Technische Dienst

Riolering Poesele

Renovatie kerk Poesele

Foyer aan bibliotheek

Jeugdhuis

Aankoop autoladder brandweer

Onderhoudsbestek wegen

Vervanging tractor + bermenmaaier

Uitvoering mobiliteitsplan

Project spoorwerken Hansbeke

Herstel Moerstraat

Huisvesting BKO Landegem

Investeringssubsidie kerkfabriek Landegem

Investeringssubsidie kerkfabriek Merendree

Uitbouw sportinfrastructuur

Renovatie sportzaal Landegem

Cultuurhuis Hansbeke

Bijpassen tekorten rioolaansluitingen Aquario

 

 

Bedrag 

1.162.000 euro

2.532.000 euro

300.000 euro

442.000 euro

352.000 euro

318.000 euro

644.000 euro

150.000 euro

195.000 euro

93.000 euro

157.000 euro

170.000 euro

250.000 euro

232.000 euro

116.000 euro

469.000 euro

100.000 euro

335.000 euro

657.000 euro

 

  

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is