OCMW roept 'Van Oost-effect' halt toe

Op 18 oktober 2014

GEHANDICAPTENPREMIE GESCHRAPT OMDAT RAADSLID TE VEEL MENSEN HELPT ERKENNEN

 

Jan Pauwels

José Van Oost trekt van deur tot deur om mensen te helpen bij hun erkenning als gehandicapte. "Besparen op personen met een handicap, is het laatste wat je moet doen", zegt hij. - Foto GRG

Het OCMW van Nevele schrapt de premies voor mensen met een lichte beperking. Daarmee wil voorzitter Jan Pauwels (N-VA) het zogenaamde 'Van Oost-effect' een halt toeroepen. Dat is genoemd naar raadslid José Van Oost die volgens Pauwels met intensief dienstbetoon verantwoordelijk is voor het feit dat Nevele dubbel zoveel 'gehandicapten' telt dan vergelijkbare gemeenten. "Ik voel mij zeer ongelukkig", reageert Van Oost.

Gedaan met het 'Van Oost-effect'. Dat is waar de afschaffing van de premies voor mensen met een beperking volgens Jan Pauwels (N-VA) op neerkomt. De OCMW-voorzitter maakte zich vorig jaar al boos over het feit dat Nevele dubbel zoveel 'gehandicapten' telt dan vergelijkbare gemeenten. Een opmerkelijke statistiek die hij op het conto schrijft van gemeenteraadslid José Van Oost (Nieuw Nevele) die in zijn 50-jarige politieke carrière van dienstbetoon z'n stokpaardje maakte. Volgens zijn tegenstanders 'helpt' hij mensen aan een erkenning als gehandicapte, zelf ziet hij het anders. "Ik bezoek de mensen thuis en help hen bij de procedures. Voor velen is de drempel naar het OCMW te hoog", is zijn uitleg.

Wat er ook van zij: vanaf nu gaat de knip erop. "We gaven als OCMW tot nu toe 75 euro subsidie aan mensen met een eerder kleine beperking. Sommige mensen zagen dit als 'nieuwjaarsgeld' (de premie werd in januari uitbetaald, nvdr), maar met alle respect: dit kan niet de bedoeling zijn en deze subsidie verdwijnt", zegt OCMW-voorzitter Pauwels. "Voor mensen die het meest hulpbehoevend zijn, trekken we de premie wél op van 125 naar 130 euro per jaar. Dat is een duidelijke beleidskeuze: zij die het meeste steun nodig hebben, krijgen die ook."

De operatie is vooral ook een besparing: van een budget van 45.000 euro, naar 30.000 euro jaarlijks. De beslissing kwam trouwens moeizaam tot stand. Enkel CD&V keurde het goed, de andere meerderheidspartijen onthielden zich: sp.a wilde de premie koppelen aan het inkomen, N-VA wilde prioriteit maken van de aanwerving van een inclusieambtenaar. Oppositiepartij Nieuw Nevele stemde tegen.

Onverantwoord

José Van Oost, de ongekroonde keizer van het dienstbetoon, is niet te spreken over de afschaffing van een deel van de premies. "Dit is onverantwoord en ik voel mij zeer ongelukkig, samen met al de mensen die al jarenlang een premie krijgen. Dit systeem bestaat al sinds de gemeentefusie (1977, nvdr), ik heb er zelf voor gezorgd. Besparen op personen met een handicap, de zwaksten in onze samenleving: dat is wel het laatste wat je moet doen", vindt Van Oost. "Is dit nu de nieuwe wind die de coalitie wil laten waaien? In andere beleidsdomeinen wordt het geld gewoon over de balk gegooid, kijk maar naar die dure verlichting voor de tennisterreinen. Voor de gehandicapten is die premie een erkenning en ze kijken echt uit naar de uitbetaling. In januari krijg ik constant de vraag 'wanneer krijgen we onze premie?'"

Wie gedacht had dat José Van Oost nu zijn dienstbetoon zou stopzetten, komt overigens bedrogen uit. "Ik doe verder zoals de voorbije vijftig jaar, elke dag opnieuw", zegt Van Oost vastberaden. "Wat had je gedacht? Ik vrees trouwens dat de mensen nog niet weten dat hun premie is afgeschaft, straks staat de telefoon hier roodgloeiend."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is