Persvoorstelling witboek site "veiligverkeernevele.be"

Op 5 oktober 2012


N-VA Nevele is fier om met de publicatie van een Witboek voor een veiliger verkeer in Groot Nevele een bijdrage te kunnen leveren aan een beter leefbaar Nevele.
Zoals in vele buitengemeenten is mobiliteit en verkeersveiligheid een groot aandachtspunt.
Ook in Nevele zijn er vele tekortkomingen op gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.
Een belangrijke eerste stap is het in kaart brengen en inventariseren van onveilige situaties in de wijken, straten, woonkernen en wegen.
Dit Witboek biedt een synthese en overzicht  van meer dan 1500 reacties door inwoners van Groot Nevele.
Veel onveilige plaatsen en verkeerssituaties zijn gerapporteerd met een rangschikking van de graad van prioriteit.
N-VA Nevele belooft in de volgende bestuursperiode prioritair werk te willen maken in het zoeken naar oplossingen binnen de mate we de gelegenheid hiertoe krijgen. We willen niet alleen dringende oplossingen maar ook rekening houden met de toekomstige veranderingen in het verkeer in de deelgemeenten.
Ik bedank al degenen die hebben gereageerd en ook  de initiatiefnemers en auteurs van dit Witboek nl. Roland Verkest en Geert Vermeulen, beiden bestuursleden van N-VA Nevele.Met N-VA begint de verandering in Nevele, zeker op gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid!

Freddy Bertin
Voorzitter N-VA Nevele  

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is