Pijnlijke administratieve fout bij het OCMW

Op 11 november 2014

 Onlangs werd beslist om de premie voor mensen met een beperking aan te passen. Waar vroeger mensen met 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid reeds een premie kregen, heeft de OCMW-raad beslist om vanaf nu enkel nog mensen vanaf 12 punten nog een premie te geven en die premie op te trekken. Bij het informeren van alle betrokkenen is er een pijnlijke fout gemaakt, er is vergeten het bevolkingsregister te raadplegen. Hierdoor hebben al verschillende mensen wiens familielid is overleden toch nog een brief ontvangen van het OCMW ivm de uitkering. Wij betreuren dit natuurlijk ten zeerste, en willen ons verontschuldigen bij alle betrokkenen. We zullen er alles aan doen om zulke fouten in de toekomst te vermijden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is