Windmolens in Nevele

Op 21 juni 2014

Het dossier windmolens in Nevele is een dossier waar al vele jaren over gesproken, geschreven en gespeculeerd wordt. De ene wil ze, de ander niet. De ene keer is er sprake van 5, de andere keer van 14 windmolens. N-VA Nevele heeft altijd gezegd niet contra windmolens te zijn, maar is ook altijd kritisch geweest inzake inplanting op ons grondgebied en de verdeling van de lasten en de lusten.

N-VA Nevele heeft nu samen met de andere coalitiepartners een standpunt ingenomen inzake het lopenende openbare onderzoek PRUP Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst. Er is beslist een gunstig advies te verlenen mits er voldaan wordt aan volgende voorwaarden.

-       De concentratiezone mag niet groter zijn dan nodig voor een lijnvormige opstelling langs de E40. Wat betekent dat de concentratiezone ten zuiden van de E40 volledig wordt geschrapt en het deel ten noorden dat niet noodzakelijk is voor de lijnvormige opstelling eveneens

-       De gemeente Nevele opteert voor een maximum van 5 windmolens

-       Het gedeelte van de concentratiezone dat in het GRUP Oossekouter ligt wordt uitgesloten daar dit strijdig is met de voorschriften van dit GRUP

-       De projectontwikkelaars moeten zich inschrijven in een regeling inzake rechtstreekse participatie ten belope van minstens 20% van de overheid, burgers, bedrijven en lokale gemeenschap

-       De projectontwikkelaars dragen jaarlijks 5000 euro per windmolen bij in een Landschapsfonds dat aan de gemeente doorgestort wordt teneinde milderende maatregelen te kunnen realiseren

-       In geval dat de omwonenden geschaad worden door norm overschrijdende geluidshinder moet de projectontwikkelaar compenserende maatregelen treffen(inclusief het stilleggen van de turbines).

-       Na de ingebruikstelling van de windmolens moeten er op regelmatige tijdstippen geluidsmetingen gebeuren.

-       Bij het definitief buiten gebruikstellen van de windmolens moet de eigenaar de molen ontmantelen en het landschap in zijn oorspronkelijke staat herstellen

 

Deze voorwaarden liggen in lijn met onze standpunten van 2012 , we staan dus volledig achter dit advies.

Wenst u meer uitleg, neem dan gerust contact op met ons.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is