N-VA Nevele en de fusie, een verhaal van Ja, maar

Op 2 oktober 2017
Fusie Nevele en Deinze

N-VA is voorstander van een efficiënt en krachtdadig bestuur van gemeenten. Daarom is N-VA nationaal steeds promotor geweest van fusies van gemeenten. Daarom stelde de Vlaamse regering een schuldvermindering van € 500 / inwoner (met een maximum van € 20 miljoen) in het vooruitzicht voor gemeenten die vrijwillig fusioneren vóór 31/12/2017.

Het totale budget in Vlaanderen, voorzien voor deze vrijwillige fusie bedraagt € 200 miljoen. Slechts een viertal gemeenten hebben zich aangemeld.

Wat opvalt is hoe complex zo een fusieoperatie is.
De factor tijd is dus belangrijk om alle aspecten rustig te onderzoeken.

Een serieuze fusie vergt een serieuze studie! Lees hier alvast meer.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is