Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 11 maart 2016

De Gemeente Nevele kreeg van de politiezone twee nieuwe snelheidsregistratieborden. Onze dank aan de politiezone hiervoor. In de Lowazone werd beslist tot de aankoop van twee snelheidsborden per gemeente (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele) ter vervanging van het oude …

Op 30 september 2015

Hoe ver staan we nu met het nieuwe mobilitietsplan, hieronder een korte uitleg. In bijlages kan je het volledig mobilteitsplan bekijken.   Op 8 juni 2015 werd het ontwerp van het mobiliteitsplan bij consensus aangenomen door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC). Op 7 juli 2015 werd het …

Op 21 juni 2015

Vandaag vond onze jaarlijkse familie BBQ plaats. De zon was dan wel niet altijd van de partij, we maakten er toch een memorabele en gezellige dag van. Onze meer dan 120 gasten keerden tevreden terug naar huis, de winnaar van onze tombola mocht zelfs huiswaarts keren met een heerlijke beenhesp. Op …

Op 5 juni 2015

N-VA afdelingen van het Meetjesland vragen duidelijkheid voor de betrokken veeteeltbedrijven omtrent de Programmatische Aanpak Stikstof (P.A.S.) In 1992 publiceerde Europa de zogenaamde Habitatrichtlijn, die alle lidstaten oplegt om natuurnormen te bewaren of te realiseren. Hiermee werd ook het …

Op 5 juni 2015

Zaterdag 30 mei werd het speelplein in de wijk Wallenbulk officieel geopend.  Ondanks de ongunstige weersomstandigheden waren de kinderen uit de buurt en hun ouders present, evenals enkele bewoners van de aanleunflats. Naast de klassieke speeches van burgemeester en schepen van jeugd, gaf de …

Op 8 mei 2015

Onze twee OCMW-mandatarissen, KARLIEN DE PAEPE en JAN PAUWELS waren als enige vertegenwoordigers van het Nevelse OCMW aanwezig op een studiedag, georganiseerd door VVSG (Vereniging voor Steden en Gemeenten). Deze studiedag ging door in Gent op donderdag 7 mei met als  thema: INSPIRATIEDAG OUDEREN-EN …