Jan Pauwels

OCMW Voorzitter

Bestuurslid N-VA Nevele
Lid arrondissementeel bestuur N-VA
Voorzitter OCMW
Schepen van sociale zaken, armoedebestrijding, gelijke kansen

Actief als vrijwilliger in organisaties rond ontwikkelingssamenwerking, armoedebewegingen, instellingen voor personen met beperkingen, en in de pastoraal.