OCMW-raad

Jan Pauwels

jan-pauwels
Voorzitter OCMW, Schepen van Sociale Zaken, Gelijke Kansen en Welzijnszaken

Karlien De Paepe

Lid dagelijks bestuur, Penningmeester N-VA Nevele