Bijna alle politiezones Waarschoot, Zomergem, Nevele, Lovendegem, Assenede en Evergem kampen met tekort aan personeel”

Op 30 oktober 2014

 

Reeds een jaar geleden werd door de burgemeester J. Cornelis gewag gemaakt van een structurele onderbezetting in het politiekorps van de Lowazone.

Nu een jaar later zijn het de korpsoversten zelf die aan de alarmbel trekken en dat betekent dus dat  een jaar verder er nog steeds geen oplossing is gevonden voor dit probleem.

N-VA fractie bij monde van de fractieleider Freddy Bertin heeft dit probleem onder de aandacht gebracht van de laatste gemeenteraad en de vraag gesteld aan de burgemeester welke oplossingen mogelijk zijn. Op dit laatste kwam er geen duidelijk antwoord alleen een bevestiging van het probleem.

N-VA Nevele zal dit probleem verder opvolgen en is van mening dat er een grondig moet gekeken worden naar de kerntaken van de politie. Het is niet normaal dat een groot deel van de tijd politie achter de computer zit voor administratieve taken uit te voeren iets wat beter kan gedaan worden met civiele medewerkers.

De gemeente Nevele betaalt dit jaar 931.000 euro voor de dienstverlening door de politie. Voor wat hoort wat! 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is