Nieuws

Op 2 oktober 2017

N-VA is voorstander van een efficiënt en krachtdadig bestuur van gemeenten. Daarom is N-VA nationaal steeds promotor geweest van fusies van gemeenten. Daarom stelde de Vlaamse regering een schuldvermindering van € 500 / inwoner (met een maximum van € 20 miljoen) in het vooruitzicht voor gemeenten …

Op 18 december 2016

Het afdelingsbestuur van N-VA Nevele heeft Carlos De Walsche verkozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling. Hij volgt Freddy Bertin op nadat deze laatste zijn mandaat ter beschikking stelde door zijn nieuw mandaat als schepen in de bestuurscoalitie van Nevele. Freddy Bertin is stichtend voorzitter …

Op 14 december 2016, over deze onderwerpen: Lokaal sociaal beleid - OCMW

Het OCMW bespaart 1,8 miljoen euro. OCMW-voorzitter Jan Pauwels roept ook het gemeentebestuur en de kerkfabrieken op om de vinger op de knip te houden. Het OCMW van Nevele zal op het einde van de legislatuur in 2018 in totaal 1,8 miljoen euro bespaard hebben. Dat becijfert OCMW-voorzitter Jan …

Blikvangers

  • Anny Wille-Deroo, nieuwe fractieleider

    GEMEENTERAADSLID ANNY WILLE WORDT FRACTIELEIDER VOOR N-VA IN DE GEMEENTERAAD Als gevolg van de aanstelling van Freddy Bertin als nieuwe schepen heeft N-VA fractie raadslid Anny Wille verkozen tot nieuwe fractieleider in de gemeenteraad. Als fractieleider zal zij de fractie leiden en de partijstandpunten volgen en verdedigen. Het bestuur heeft haar benoeming bekrachtigd en wenst Anny alle succes toe met haar benoeming. Anny Wille is sedert het begin van de legislatuur gemeenteraadslid in Nevele. Zij is afkomstig en wonende te Hansbeke.
  • Nieuwe toeristische infobrochure

    De gemeente Nevele heeft een nieuwe toeristische brochure uitgebracht. Opnieuw een mooie realisatie van het huidige bestuur en in het bijzonder van onze schepen van toerisme Nele Clarebout. Via de link kan je de digitale brochure downloaded.