TOTAALPRIJS NIEUW WOON - EN ZORGCENTRUM FORS HOGER DAN VOORZIEN.

Op 21 mei 2013

 

 

De factuur van het nieuwe woon- en zorgcentrum van het Nevelse OCMW  bedraagt in totaal

7 591 428,20 euro. Het oorspronkelijke aanbestedingsbedrag bedroeg 6 543 826, 23 euro.

De onvoorziene meerwerken bedragen in totaal 500 795,80 euro.

Concreet betekent dit dat voor 500 795,80 (vijfhonderdduizend zevenhonderd vijfennegentig euro, tachtig cent) gevraagde en niet gevraagde meerwerken werden uitgevoerd. De meeste ervan werden goedgekeurd tijdens de  laatste OCMW raadszitting van vorige legislatuur, op  27 december 2012

 

Naast deze meerwerken zijn er de  wettelijke voorziene herberekeningen die het totale kostenplaatje van het nieuwe woon- en zorgcentrum brengen op  7 591 428,20 euro, of 140 582 euro per kamer.

 

De plechtige opening op 7 oktober 2012, een week voor de verkiezingen, liet dus een bittere nasmaak voor de huidige bestuursploeg, die geconfronteerd wordt met een onvoorziene uitgave van meer dan 500 000 euro. Om deze put te dempen worden leningen aangegaan, die uiteraard moeten terug betaald worden. Deze aflossingen maken de beleidsruimte van de huidige ploeg wel erg smal.

 

De huidige bestuursploeg betreurt deze zware erfenis. De huidige bestuursploeg is evenwel van oordeel dat de belastingbetaler recht heeft om op de hoogte te worden gesteld van de openbare financiën. De burger heeft immers recht op een transparante beleidsvoering.

De huidige meerderheid vindt dat verantwoord besturen  betekent  dat met zorg en discipline moet worden omgesprongen met het belastinggeld en ze zal er alles aan doen om in de toekomst dergelijke toestanden te voorkomen.

 

Voor meer info contacteer :

 

Jan Pauwels

0473/803 945

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is