Geen nieuw gemeentehuis omwille van mogelijke fusie????

Op 9 januari 2015

N-VA Nevele neemt met verbazing kennis van de persverklaring  van schepen Mia Pynaert(Sp.a) en distancieert zich van beleidsverklaringen die niet gebaseerd zijn op enig overleg of consensus  binnen de bestuursmeerderheid in Nevele.

 

In zeer recente  artikels van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad  verklaart Mia Pynaert, schepen in Nevele, dat het gemeentebestuur niet wil investeren in een nieuw gemeentehuis dat overbodig kan worden door fusies van gemeenten(sic).

In het beleidsakkoord van de huidige coalitie in Nevele(CD&V,N-VA en Sp.a) staat dat het huidige gebouw van het gemeentehuis niet meer voldoet aan de elementaire eisen voor een onderkomen van de gemeentelijke administratieve diensten en het faciliteren van bijeenkomsten en ontvangsten.

Mogelijke verbouwing of nieuwbouw moet ook een samensmelting mogelijk maken tussen de administratie OCMW en gemeente.

Uiteraard moet dit alles mogelijk zijn binnen een verantwoord financieel beleid.

De verklaringen van de schepen zijn echter niet gebaseerd op overleg en consensus in de meerderheid maar zijn volledig voor eigen rekening van de schepen die trouwens niet aan haar proefstuk is met dergelijke persoonlijke verklaringen aan de pers. Haar optreden druist volledig in tegen de gedragscode van een schepen, de gedragscode van goed bestuur en de afgesproken communicatie procedure in Nevele.

Haar motivatie, enkel gebaseerd op komende fusies van gemeenten, is ondoordacht en voorbarig met als konsekwentie dat er in Nevele geen verdere grote investeringen meer moeten gebeuren. Dergelijke verklaringen zijn ook niet van aard om het personeel van de gemeente gerust te stellen of in de toekomst nog nieuwe medewerkers aan te werven.

N-VA is voorstander op termijn van fusies maar dit nu als een argument gebruiken lijkt totaal voorbarig, goedkoop en weinig verstandig. N-VA pleit, zoals voorzien in het bestuursakkoord van de huidige meerderheid om eerst maximaal in te zetten op vrijwillige intergemeentelijke samenwerking in het investeren en delen van zwaar materiaal, van infrastructuur en tewerkstelling van  deskundigen.

N-VA  vindt dat het eenzijdig communiceren door een lid van het bestuurscollege moet stoppen  en men de  afgesproken  communicatie procedure in het College moet respecteren zeker door een 1e schepen. Of zoals een journalist van een krant schreef : “met 3 naar binnen en met 1 verhaal naar buiten…”. Er is werk aan de Nevelse winkel voor de burgemeester om zijn coalitie in het gareel te houden….!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is